Σύστημα ελέγχου για το οινοποιείο Λυραράκης

Σύστημα ελέγχου, για το οινοποιείο Λυραράκης στην Κρήτη, το οποίο κατ’ επιλογή ανοίγει και κλείνει μηχανικές βαλβίδες σε οινοποιητές, καταγράφει την θερμοκρασία μέσα στις δεξαμενές και στέλνει τα δεδομένα σε κεντρικό διακομιστή για περαιτέρω ανάλυση.