Ενεργειακά αυτόνομο σύστημα μετρήσεων

Solar-Powered Insect Guard

Ένα ακόμα έργο που υλοποιήσαμε για πελάτη στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι ένα ενεργειακά αυτόνομο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ανάλογα με την μέτρηση μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.