Κεφαλή Εκτύπωσης Βιο-Μελάνης

[:en]assembled InkShield[:]

Μέρος ενός ερευνητικού έργου για 3D-printing με βιο-υλικά, αποτέλεσε η συναρμολόγηση μιας κεφαλής εκτύπωσης βιο-υλικού, τύπου “ψεκασμού” (inkjet). Αυτή η κεφαλή μπορεί να ενσωματωθεί στον εκτυπωτή LulzBot TAZ 3D, για την τοποθέτηση διάφορων υγρών χαμηλού ιξώδους, όπως ζωντανά βιολογικά κύτταρα, σε ακριβείς θέσεις σε 2D συστοιχίες ή σε 3D ικριώματα. Μια άλλη εφαρμογή της ίδιας κεφαλής είναι ο “ψεκασμός” διαλυμάτων νανοσωματιδίων αργύρου ή χαλκού για την παραγωγή ηλεκτρικών συνδέσεων μέσα στα 3D εκτυπωμένα αντικείμενα, με σκοπό την τόνωση ή την παρακολούθηση νευρικών κυττάρων.