Φωτοβολταϊκή Προστασία Εντόμων

Solar-Powered Insect Guard

Για ένα σύστημα ελέγχου παρασίτων δημιουργήθηκε μια συσκευή, η οποία διαβάζει τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει μια υψηλής τάσης γεννήτρια. Η γεννήτρια τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία που φορτίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας με φωτοβολταικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μικροελεγκτής παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, όπου και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ανάλογα την υψηλή τάση.