Εξειδίκευση για ακαδημαϊκή έρευνα

[:en]assembled InkShield[:]

Η Κοιν.Σ.Επ. CommonsLab παρέχει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς φυσικής, οπτικής και φωτονικής, αλλά και για βιολογία, επιστήμη υλικών και άλλους τομείς. Έχουμε εμπειρία στην πειραματική επιστήμη, με διάφορους τύπους laser και φασματόμετρων, με νάνο και μικρο-ηλεκτρονικά, με κρυογενετική και μικροσκοπία. Αυτά σε συνδυασμό με την εμπειρία μας σε ενσωματωμένα ψηφιακά συστήματα και λογισμικό καθώς και την ρομποτική, μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε αλλά και τις ικανότητες να αναπτύξουμε προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα προϊόντα, ειδικά διαμορφωμένα για τις απαιτήσεις σε πειραματικά εργαστήρια για έρευνα αιχμής.

Τέτοια προϊόντα περιλαμβάνουν:

  • Συστήματα αυτοματισμών για να τρέχουν πειράματα πιο ελεγχόμενα και αποδοτικά.
  • Ειδικούς προσαρμογείς για ηλεκτρονικά κυκλώματα για ευκολότερη και γρηγορότερη ανάκτηση δεδομένων.
  • Προσαρμοσμένα μηχανικά μέρη για οπτικά, ηλεκτρονικά, βιολογικά και άλλα πειράματα.
  • Προηγμένες τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πειραματικές συσκευές, για την επέκταση των δυνατοτήτων τους.