Εξωθητήρας Σύριγγας

Ένα ειδικό πρόσθετο για τον 3D εκτυπωτή LulzBot® που επιτρέπει την εκτύπωση τρισδιάστατων δομών με υγρά ή πηκτά βιολογικά υλικά, όπως η ζελατίνη, αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας. Τα βιο-υλικά μπορούν να εμπλουτιστούν με ζωντανά βιολογικά κύτταρα για τη δημιουργία ικριωμάτων στη μηχανική ιστών ή για τη διεξαγωγή πειραμάτων σε προσομοιώσεις βιολογικών μητρών.

Ο εξωθητήρας βασίζεται σε μία ειδικά σχεδιασμένη, ελαφριά αντλία σύριγγας και μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη θέση της κεφαλής του 3D εκτυπωτή. Ο παραμετρικός σχεδιασμός της συσκευής καθιστά δυνατή την προσαρμογή των διαστάσεων σε διάφορα μεγέθη σύριγγας, όπως διαφορετικές διαμέτρους και διαφορετικούς όγκους.