Εργα

Phygital

Δουλεύοντας σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρία plano2 και το ερευνητικό εργαστήριο P2P Lab ολοκληρώσαμε την μελέτη «Technical requirements and conceptual design for the digital platform» για το μέρος του έργου στα Τζουμέρκα που είναι μέρος του Phygital.

Η μελέτη είναι ένα δυναμικό κείμενο και απαραίτητο για το έργο. Σκοπός της είναι να αναλύσει τις ικανότητες των χρηστών και τις ανάγκες τους, να ορίσει τεχνικές απαιτήσεις για την ψηφιακή πλατφόρμα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να αναλύσει εργαλεία Ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην πλατφόρμα.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι ήταν:

 • να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει την υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας
 • να αναλύσει τους χρήστες και τις ικανότητες τους να χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες
 • να ορίσει τις απαιτήσεις των χρηστών και τις περιπτώσεις χρήσης
 • να προδιαγράψει την ψηφιακή πλατφόρμα σύμφωνα με τις ανάγκες
 • να παρέχει προτάσεις για τη δημιουργία μιας ενεργής διαδικτυακής κοινότητας γύρω από την ψηφιακή πλατφόρμα.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα είναι:

 • ανάλυση της ομάδας χρηστών
 • ανάλυση ψηφιακών ικανοτήτων των χρηστών
 • ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
 • περιπτώσεις χρήσης
 • σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών
 • σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λογισμικού
 • ανάλυση εργαλείων ΕΛΛΑΚ
 • τεχνικές απαιτήσεις για την ψηφιακή πλατφόρμα