Εργα

CommonsLab wins open call contract from ACTIVAGE Project, an H2020 Large Scale Pilot.

Posted on

ACTIVAGE is a European Multi Centric Large Scale Pilot on Smart Living Environments. The main objective is to build the first European IoT ecosystem across 9 Deployment Sites in seven European countries, reusing and scaling up underlying open and proprietary IoT platforms, technologies and standards, and integrating new interfaces needed to provide interoperability across these […]

Εργα

Μετεωρολογικός Σταθμός

Posted on

Μονάδα μέτρησης κλιματολογικών συνθηκών (θερμοκρασία,βροχή,αέρας,υγρασία,φωτεινότητα) για αγροτικές καλλιέργειες και όχι μόνο. Εκτός από τις μετρήσεις έχει σχεδιαστεί να συλλέγει και να αποθηκεύει τα κλιματολογικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία.