Νέα

Ενεργειακά αυτόνομο σύστημα μετρήσεων

Posted on
Solar-Powered Insect Guard

Ένα ακόμα έργο που υλοποιήσαμε για πελάτη στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι ένα ενεργειακά αυτόνομο σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ανάλογα με την μέτρηση μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Νέα

Demo IoT διαχείρισης παροχών ρεύματος

Posted on

Ένα demo IoT “έξυπνης” διαχείρισης παροχών ρεύματος, αλληλεπίδρασης με αισθητήρες, καταγραφής δεδομένων, και ελέγχου από απόσταση. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις δίκες σας ανάγκες τόσο σε τεχνικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.