Ευκαιρίες για την Κ.ΑΛ.Ο. στους αναδυόμενους τομείς και την ψηφιοποίηση.

Είχαμε την ευκαιρία σαν Κοιν.Σ.Επ. που δραστηριοποιείται στο τεχνολογικό τομέα να συμμετέχουμε στο Peer Review Session του Social Economy Network στην Μαδρίτη, στις 16 & 17 Οκτωβρίου.

Κατά την διάρκεια των δύο ημερών ακούσαμε και συζητήσαμε για το πώς οι υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση και πώς θα μπορούσε η κοινωνική οικονομία να μεγαλώσει μέσα σε νέους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας όπως στη δημιουργική βιομηχανία, σε υπηρεσίες υγείας κ.α. Επίσης έγινε αναφορά σε νέες τεχνολογίες που θα επηρεάσουν το μέλλον όπως το IoT (Internet of Things), blockchain, αυτοματισμοί και ρομποτική, και big data αναφέρθηκαν ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το τι ευκαιρίες μπορούν να προσφέρουν για την κοινωνική οικονομία.

Άλλος ένας τομέα που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στο τομέα της τοπικής μικρο-παραγωγής. FabLabs, makerspaces, hackerspaces αλλά και μικρές μονάδες ευέλικτης παραγωγής που θα βασίζονται σε ψηφιοποιημένα μηχανήματα παραγωγής και θα παράγουν εξατομικευμένες λύσεις σε τοπικό επίπεδο.

Εκτός από τους αναδυόμενους όμως τομείς, εμείς επικεντρώσαμε την συνεισφορά μας στην συζήτηση γύρω από το ελεύθερο λογισμικό και τις ανοικτές τεχνολογίες και πώς μοιράζονται αξίες όπως η συνεργασία και η κοινωνική καινοτομία με την κοινωνική οικονομία. Προτείναμε τα εργαλεία ελεύθερου λογισμικού να προτιμούνται και να υποστηρίζονται από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες αναφέροντας κάποια από τα οφέλη. Αρκετά εργαλεία ελεύθερου λογισμικού είναι ώριμα για ΜΜΕ και οργανισμούς, αυτό που λείπει είναι εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Αναγνωρίστηκε σαφώς  ότι ένα από τα προτερήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ότι βρίσκονται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που χρειάζονται. Για αυτό οι κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο λογισμικό και τις ανοικτές τεχνολογίες μπορούν να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις που δεν καλύπτονται από άλλες επιχειρήσεις είτε λόγο έλλειψης γνώσης, είτε λόγο μεγάλου κόστους ανάπτυξης με κλειστό λογισμικό είτε και λόγου χρήσης παρωχημένων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Αυτά πιστεύουμε δημιουργούν μια ευκαιρία για την κοινωνική οικονομία να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας γύρω από τις ανοικτές τεχνολογίες που θα υποστηρίζουν μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς να ελευθερωθούν από ακριβές λύσεις τεχνολογίας που τους κρατάνε κλειδωμένους και να επωφεληθούν από την χρήση και ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού, που θα βοηθήσει και τις παγκόσμιες κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού με την σειρά του.

Πήραμε θετικά σχόλια για την παρουσίαση της ΚΟΙΝΣΕΠ CommonsLab αλλά και της συνεισφοράς μας στις συζητήσεις σχετικά με την σύνδεση της κοινωνικής οικονομίας και των ανοικτών τεχνολογιών και τα αμοιβαία οφέλη που έχει μια τέτοια συνεργασία.

Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια ώστε να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση.