Εργα

Μετεωρολογικός Σταθμός

Μονάδα μέτρησης κλιματολογικών συνθηκών (θερμοκρασία,βροχή,αέρας,υγρασία,φωτεινότητα) για αγροτικές καλλιέργειες και όχι μόνο.

Εκτός από τις μετρήσεις έχει σχεδιαστεί να συλλέγει και να αποθηκεύει τα κλιματολογικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία.