Ερωτηματολόγιο για τις Συνεταιριστικές Αρχές

Ενα βασικό πρόβλημα που συναντάμε στις συνεργατικές ομάδες είναι η διαμόρφωση ενος κοινού πλαισίου αρχών που θα βοηθήσει την ομάδα να συντονίσει τις δυνάμεις της για την επίτευξη των στόχων της.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συγκροτούνται συνεργατικά σχήματα και να ξοδεύονται χρήματα και εργατοώρες μεταξύ ατόμων που έχουν διαφορετικές αρχές, με αποτέλεσμα συγκρούσεις που πολλές φορές οδηγούν σε αποχωρήσεις ή ακόμα  και στην διάλυση των ομάδων.

Οι συνεταιριστικές αρχές όπως έχουν διατυπωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες συνεταιριστικής δράσης ειναι κατα τη γνώμη μας μια πολύ καλή βάση για συζήτηση ώστε η καθε συνεργατική ομάδα να καταλήξει σε ένα κοινό σύστημα αρχών, που θα διευκολύνει την συνεργασία και την λήψη αποφάσεων. Μια εξαιρετική εισαγωγή στις συνεταιριστικές αρχες μπορέιτε να βρείτε εδω.

Επίσης ενας πρακτικός τρόπος για την προσέγγιση της ομάδας στις συνεταιριστικές αρχες είναι το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε βασισμένο στο παραπάνω κείμενο και στην εμπειρία μας απο την συμμετοχή σε συνεργατικές ομάδες.

Με την συμπληρωση του ερωτηματολογίου μπορούμε να δουμε γρήγορα τα σημεία  συμφωνίας  ή διαφωνίας και να θέσει το καθε άτομο τους όρους συμμετοχής του σε σχέση πάντα με τις συνεταιριστικές αρχές. Στη συνέχεια στόχος είναι η ομάδα να καθορίσει τους τελικούς όρους συμμετοχής.

Συνεργατικές ομάδες και  συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους βοηθήσουμε στην όλη διαδικασία.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο (σε μορφή PDF) από αυτό το λίνκ, το οποίο διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια creative commons.