Κεφαλή εκτύπωσης για υγρά τζελ

Σας παρουσιάζουμε την συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ , που αφορά τον σχεδιασμό μιας κεφαλής τρισδιάστατης εκτύπωσης για τον 3D εκτυπωτή ανοιχτού κώδικα LulzBot TAZ.
Η κεφαλή εκτύπωσης που αναπτύξαμε, μπορεί να κατασκευάσει τρισδιάστατες δομές με υγρά τζελ, όπως η ζελατίνη και θα χρησιμοποιηθεί για πειράματα με ζωντανά κύτταρα.
Ο σχεδιασμός βασίζεται σε μια ιατρική σύριγγα, η οποία ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ακριβή απόθεση υλικού σε 3 διαστάσεις.