(Ελληνικά) Απολογισμός και νέος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab

[:el]Τον Ιούλιο του 2017 η Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ( ΚΟΙΝΣΕΠ) commonslab κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε αυτό το διάστημα οι δραστηριότητες της αφορούσαν

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις νεες τεχνολογίες (3d printing,cnc,arduino,προγραμματισμός)
 • Η συνδρομητική χρήση του makerspace
 • Το εμπορικό κατάστημα
 • Τρισδιάστατες εκτυπώσεις και κοπες με cnc
 • Η ανάπτυξη πρωτοτύπων σε software και hardware
 • Η ανάπτυξη της συσκευής coop box και του επιχειρηματικού σχεδίου για την δημιουργία ενος Κοινοτικού δικτύου οικονομικής ενίσχυσης για την ΚΑΛΟ (Κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας)

Επίσης δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ΚΑΛΟ και των Κοινών με συμμετοχή σε δικτυώσεις, σε τοπικό όσο και πανελλήνιο επίπεδο,καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υπό ίδρυση Κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεών.

Τον Ιούνιο του 2017 έγινε μια εκτίμηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου και έγιναν κάποιες αλλαγές προκειμένου να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση της βιωσιμότητας του συνεταιρισμού.

Έτσι για το επόμενο έτος λειτουργίας έγινε ο σχεδιασμός των παρακάτω δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν και αναλυτικά το επόμενο χρονικό διάστημα:

 • Παροχή υπηρεσιών έρευνα και ανάπτυξης για την παραγωγή πρωτοτύπων software και hardware προς εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων (3d printing)
 • Η εμπορική διάθεση των τρισδιάστατων εκτυπωτών Lulzbot TAZ 6 & mini
 • Η εμπορική διάθεση των υλικών τρισδιάστατης εκτύπωσης polymaker και colorfab
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για παιδιά και ενήλικες
 • Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Κοινοτικού δικτύου οικονομικής ενίσχυσης για την ΚΑΛΟ coop box
 • Η παροχή συμβουλευτικής και η οργάνωση σεμιναρίων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab θέλουν να ευχαριστήσουν όσες και όσους την στήριξαν το πρώτο χρόνο λειτουργίας της.[:]