(Ελληνικά) Τελικό πρόγραμμα εργαστηρίου Λαχανόκηπος στη πόλη

[:el]Το κόστος του εργαστηρίου μεταβάλετε από 130 ευρώ για το σύνολο του εργαστηρίου σε 12 ευρώ ανά ημέρα με την δυνατότητα να παρακολουθήσετε όσα και όποια μαθήματα θέλετε.

 

Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

  • Σχεδιασμός του χώρου για αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσμα.
  • Φυτοδοχεία εμπορίου και “αυτοσχέδιες κατασκευές” από υλικά ανακύκλωσης και επανάχρησης.

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου

  • Το φυτό μορφολογία και συμπεριφορά, διάδραση με τα άλλα φυτά,- σπορά (υποστρώματα σποράς, δοχεία σποράς) – μεταφύτευση ψυχρά “τζάκια”– σπορεία χειμώνα
  • Φυτοπροστασία με φυσικά και τεχνητά μέσα και από φυτά που βρίσκουμε στη πόλη.

Σάββατο 11 Μαρτίου

  • Το κόμποστ στο μπαλκόνι, λίπανση με φυσικά ιδιοσκευάσματα (“σερμπέτια”).
  • Συνκαλλιέργεια βοτανόκηπου, ως εξ ισορροπιστής και ως δημιουργός μικρο περιβάλλοντος.

Σάββατο 25 Μαρτίου

  • Συλλογή, αποθήκευση, αποξήρανση, μεταποίηση +σποροδιατήρηση
  • Άρδευση, αυτόματο και ημιαυτόματο σύστημα, ollas (κεραμικό), συλλογή βρόχινου νερού

Σάββατο 1 Απριλίου

  • Αυτοματισμοί στον κήπο,συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με την χρήση μικροελεγκτών και αισθητήρων

Σάββατο 8 Απριλίου

  • Περιήγηση στη πόλη, για αναγνώριση φυτικών ειδών και άλλα….

[:]